เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เทศกาลวันเด็กผู้หญิง คัตสึยามะ

Maniwa City

  • 2-1.jpg
  • 2-2.jpg
  • 2-3.jpg
  • 2-4.jpg
  • 2-1.jpg
  • 2-2.jpg
  • 2-3.jpg
  • 2-4.jpg

คัตซึยาม่า มานิวะชิ มีการตกแต่งด้วยตุ๊กตาตามร้านขายของและบ้านเรือนประมาณ 160 หลัง ขอแนะนำการเดินเล่นชมตุ๊กตาพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่อนุรักษ์ตัวเมืองคัตซึยาม่า จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

ในปีนี้ (2020) เราจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมนี้

เนื้อหาอื่นที่ผู้เยี่ยมชมหน้านี้สนใจ

Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.
Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.