เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เทศกาลซากุระ สึยามะ

Tsuyama City

  • 7-1.jpg
  • 7-2.jpg
  • 7-3.jpg
  • 7-4.jpg
  • 7-1.jpg
  • 7-2.jpg
  • 7-3.jpg
  • 7-4.jpg

การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างในความสวยงามของซากุระและกำแพงหินของปราสาททสุยะมะที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งซากุระ100ของญี่ปุ่นที่มีคุณค่า  มีการจัดอีเว้นท์ชงชา,ทำเครื่องเซรามิกส์ และจัดร้านขายอาหารเครื่องดื่มประท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

เวลาจัดงาน
7.00 - 22.00 น.
ช่วงเวลาประดับไฟ : 18.00 - 22.00 น.
ที่อยู่
ปราสาทสึยาม่า(สวนคาคุซาน) [Tsuyama Castle (Kakuzan Park)]
สถานที่จัดงาน
Tsuyama Castle (Kakuzan Park) [ชมดอกซากุระ]
การเดินทาง
ปราสาทสึยาม่า(สวนคาคุซาน) [Tsuyama Castle (Kakuzan Park)]
ค่าเข้าชม
ปราสาทสึยาม่า(สวนคาคุซาน) [Tsuyama Castle (Kakuzan Park)]

เนื้อหาอื่นที่ผู้เยี่ยมชมหน้านี้สนใจ

Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.
Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.

We use cookies on this website to enhance your user experience and to measure the audience of our website. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.