เนื้อหาพิเศษ

ฝาท่อระบายน้ำประจำท้องถิ่น

ช่องทางตรวจสอบสำหรับควบคุมท่อระบายน้ำทิ้งที่ฝั่งอยู่ใต้ดินก็คือฝาท่อระบายน้ำนั่นเอง
โดยเริ่มมีการตกแต่งลวดลายเนื่องมาจากการที่ทางการของประเทศญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้แต่ละเมืองทั่วประเทศญี่ปุ่นสร้างฝาท่อระบายน้ำโดยออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกิจการท่อน้ำทิ้งและแสดงความเป็นท้องถิ่น

กล่าวกันว่าฝาท่อระบายน้ำทิ้งในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งหมดราว 14,000,000 แห่ง
แบบของฝามีมากกว่า 10,000 ชนิดทั่วประเทศ
ด้วยการออกแบบตามแบบฉบับของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ โดยนำจุดท่องเที่ยว ของขึ้นชื่อ หรือดอกไม้ใบหญ้าต่าง ๆ มาใช้
แต่ละสถานที่ภายในจังหวัดวาคายาม่าก็สามารถชมฝาท่อระบายน้ำได้เช่นกัน
ลองมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดไปพร้อม ๆ กับตระเวนชมฝาท่อระบายน้ำกันดูไหมคะ?

 • 名称未設定のデザイン (4)

“การ์ดฝาท่อระบายน้ำ”

“การ์ดฝาท่อระบายน้ำ” ที่ท่านสามารถสะสมฝาท่อระบายน้ำหลากหลายแบบ
 • 名称未設定のデザイン (2)
 • 名称未設定のデザイン
 • 名称未設定のデザイン (1)
 • TOUSYOU_CARD
 • 名称未設定のデザイン (2)
 • 名称未設定のデザイン
 • 名称未設定のデザイン (1)
 • TOUSYOU_CARD
“การ์ดฝาท่อระบายน้ำ” ที่ท่านสามารถสะสมฝาท่อระบายน้ำหลากหลายแบบ

ทุกท่านไม่ลองสะสมกันดูหรือคะ?
ฝาท่อระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่นเป็นของท้องถิ่นที่มีลวดลายแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
“การ์ดฝาท่อระบายน้ำ” ก็ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นอุปกรณ์สื่อสารแสนสนุกสำหรับเผยแพร่เกี่ยวกับฝาท่อระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่นให้เข้าใจท่อน้ำทิ้งอย่างลึกซึ้งและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมบนถนนซึ่งถูกตกแต่งลวดลาย อาทิ สถานที่อันมีชื่อเสียง ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ตัวคาแรคเตอร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผืนดินนั้น ๆ อันเกิดจากความละเอียดและประณีตของคนญี่ปุ่นโดยแท้จริง
แฟน ๆ ที่ถูกความมีเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงความงดงามนั้นดึงดูดและเดินทางมาเยือนเพื่อเดินเที่ยวชมก็กำลังเพิ่มขึ้นจำนวนมาก!
ภายในจังหวัดโอคายาม่าก็มีสถานที่แจกการ์ดฝาท่อระบายน้ำด้วยเช่นกัน
เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว อย่าลืมแวะไปรับการ์ดฝาท่อระบายน้ำไว้ครอบครองกันนะ!

ข้อมูลเพิ่มเติม (ญี่ปุ่น)

デザイン③桃太郎マンホール(デジタル) เมืองโอคายาม่า

①Momotaro(มีการ์ด)
 • デザイン③桃太郎マンホール(デジタル)
①Momotaro(มีการ์ด)

พิกัด:
34°39' 41.9''N133°55' 08.2''E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

②Momotaro Dentetsu
 • 16
②Momotaro Dentetsu

พิกัด:
34°39' 44.30865''N133°55' 45.06911''E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

③Momotaro Dentetsu
 • 15
③Momotaro Dentetsu

พิกัด:
34°39' 58.26832''N 133°55' 12.88132''E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

④Saichan
 • サイちゃん_トリミング
④Saichan

พิกัด:
34°39'13.0"N 134°02'13.4"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑤Takebe Town
 • 建部_トリミング
⑤Takebe Town

ทาเคเบะยาฮาตะออนเซ็น จัดแสดงอยู่ในสถานที่
(สิ่งอำนวยความสะดวกแบบชำระเงิน)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑥Uraja
 • うらじゃ②_トリミング
⑥Uraja

ทางเดินฝั่งทิศตะวันออกบริเวณที่ว่าการเขต (ถนนใหญ่โมโมทาโร่ ~ ถนนอากุระ)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑦Uraja
 • うらじゃ①_トリミング
⑦Uraja

ทางเดินฝั่งทิศตะวันออกบริเวณที่ว่าการเขต (ถนนใหญ่โมโมทาโร่ ~ ถนนอากุระ)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑧Uraja
 • うらじゃ③_トリミング
⑧Uraja

ทางเดินฝั่งทิศตะวันออกบริเวณที่ว่าการเขต (ถนนใหญ่โมโมทาโร่ ~ ถนนอากุระ)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑨Fagiano
 • 図1
 • 図4
 • 図5
 • 図2
 • 図3
 • 図1
 • 図4
 • 図5
 • 図2
 • 図3
⑨Fagiano

บริเวณประตูทิศตะวันตก (ZIP ARENA OKAYAMA ~ ลานกว้างประตูทิศตะวันตก สถานีโอคายาม่า)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑩Seagulls
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
⑩Seagulls

บริเวณประตูทิศตะวันตก (ZIP ARENA OKAYAMA ~ ลานกว้างประตูทิศตะวันตก สถานีโอคายาม่า)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑪TRYHOOP
 • ①
 • ③
 • ⑥
 • ⑦
 • ⑩
 • ①
 • ③
 • ⑥
 • ⑦
 • ⑩
⑪TRYHOOP

บริเวณประตูทิศตะวันตก (ZIP ARENA OKAYAMA ~ ลานกว้างประตูทิศตะวันตก สถานีโอคายาม่า)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑫Rivets
 • ②
 • ④
 • ⑤
 • ⑧
 • ⑨
 • ②
 • ④
 • ⑤
 • ⑧
 • ⑨
⑫Rivets

บริเวณประตูทิศตะวันตก (ZIP ARENA OKAYAMA ~ ลานกว้างประตูทิศตะวันตก สถานีโอคายาม่า)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

児島ジーンズストリート เมืองคุราชิกิ

①MIZUSHIMA RINKAI RAILWAY KIHA205
(มีการ์ด)
 • 水臨A
①MIZUSHIMA RINKAI RAILWAY KIHA205
(มีการ์ด)

พิกัด:
34°31'43.8"N 133°44'28.9"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

②MIZUSHIMA RINKAI RAILWAY MRT300
 • 水臨B
②MIZUSHIMA RINKAI RAILWAY MRT300

พิกัด:
34°36'03.2"N 133°45'54.5"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

③MIZUSHIMA RINKAI RAILWAY DD200
 • 水臨C
③MIZUSHIMA RINKAI RAILWAY DD200

พิกัด:
34°32'15.1"N 133°44'39.1"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

④⑤“Achi wisteria”
 • 藤A
④⑤“Achi wisteria”

พิกัด:
④34°36'05.9"N 133°46'03.0"E
⑤34°35'47.3"N 133°46'10.4"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑥⑦“Achi wisteria”
(มีการ์ด)
 • 藤B
⑥⑦“Achi wisteria”
(มีการ์ด)

พิกัด:
⑥34°35'31.8"N 133°46'20.6"E
⑦34°35'57.8"N 133°46'09.1"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑧“Achi wisteria”
 • 藤C
⑧“Achi wisteria”

พิกัด:
34°36'00.4"N 133°46'05.7"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑨Wisteria
 • 藤D
⑨Wisteria

พิกัด:
34°36'07.5"N 133°46'04.9"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑩⑪Peach
 • 浅原
⑩⑪Peach

พิกัด:
⑩34°37'28.0"N 133°45'56.1"E
⑪34°38’05.5”N 133°45’30.8”E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑫⑬Muscat
 • 船穂町
⑫⑬Muscat

พิกัด:
⑫34°35'07.3"N 133°42'25.9"E
⑬34°35'05.4"N 133°42'32.4"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑭“Achi wisteria”
 • 藤(新倉敷)
⑭“Achi wisteria”

พิกัด:
34°33'52.5"N 133°40'44.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑮“Kuramoni”
 • クラモニ
⑮“Kuramoni”

พิกัด:
34°36'05.9"N 133°46'05.2"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑯“Ma-bi-chan”
 • 真備町(合併後)
⑯“Ma-bi-chan”

พิกัด:
34°38'00.2"N 133°41'57.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑰Japan Heritage
(มีการ์ด)
 • 日本遺産(綿花)
⑰Japan Heritage
(มีการ์ด)

พิกัด:
34°32'31.8"N 133°40'19.5"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑱KOJIMA JEANS STREET (symbol mark)
(มีการ์ด)
 • 児島ジーンズストリート
⑱KOJIMA JEANS STREET (symbol mark)
(มีการ์ด)

พิกัด:
34°28'20.0"N 133°48'12.7"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑲KOJIMA JEANS STREET (map)
 • 5_児島ジーンズストリート_地図
⑲KOJIMA JEANS STREET (map)

พิกัด:
34°27'45.8"N 133°48'18.3"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑳JEANS MUSEUM
 • 24_ジーンズミュージアム
⑳JEANS MUSEUM

พิกัด:
34°28’35.5“N 133°49’23.6“E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉑“Lucario”
 • 8_ポケふた_ルカリオ
㉑“Lucario”

พิกัด:
34°26'03.4"N 133°48'50.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉒“Pochiena”
 “Agehunt”
 • 9_ポケふた_ポチエナ・アゲハント
㉒“Pochiena”
 “Agehunt”

พิกัด:
34°35'44.0"N 133°46'08.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉓“Kenhallow”
 • 10_ポケふた_ケンホロウ
㉓“Kenhallow”

พิกัด:
34°35'53.8"N 133°46'13.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉔“Sarunori”
 “Watashiraga”
 • 11_ポケふた_サルノリ・ワタシラガ
㉔“Sarunori”
 “Watashiraga”

พิกัด:
34°35'33.9"N 133°46'13.7"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉕The story of Kurashiki beginning with a single cotton plant
 • 21_一輪の綿花から
㉕The story of Kurashiki beginning with a single cotton plant

พิกัด:
34°35'57.7"N 133°46'03.8"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉖Kurashiki - A City of Japan Heritage(มีการ์ด)
 • 20_日本遺産のまち倉敷
㉖Kurashiki - A City of Japan Heritage(มีการ์ด)

พิกัด:
34°35'57.6"N 133°46'01.9"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉗The story of the port town busting with Kitamae-bune cargo ships
 • 22_北前船寄港地
㉗The story of the port town busting with Kitamae-bune cargo ships

พิกัด:
34°35'57.0"N 133°46'04.3"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉘The story of “Ancient Kibi Heritage in the legend of “Momotaro”
 • 23_桃太郎伝説
㉘The story of “Ancient Kibi Heritage in the legend of “Momotaro”

พิกัด:
34°35'58.6"N 133°46'03.3"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉙㉚70th anniversary
 • 25_70周年記念
㉙㉚70th anniversary

พิกัด:
㉙34°36’02.3“N 133°45’60.0“E
㉚34°27’45.2”N 133°48’25.7”E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

丸抜き เมืองนิอิมิ

①②Ni-Min(มีการ์ด)
 • IMG_0045_トリミング
①②Ni-Min(มีการ์ด)

พิกัด:
①34°59'06.9"N 133°27'25.1"E
②34°57'28.4"N 133°28'43.4"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

③④Ni-Min
 • 5
③④Ni-Min

พิกัด:
③34°59'10.6"N 133°28'05.7"E
④34°58'33.0"N 133°28'13.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑤Ni-Min
 • 1
⑤Ni-Min

พิกัด:
34°57'49.5"N 133°28'20.1"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑥Ni-Min
 • 3
⑥Ni-Min

พิกัด:
34°59'10.1"N 133°28'03.5"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑦⑧Ni-Min
 • 2
⑦⑧Ni-Min

พิกัด:
⑦34°57'28.5"N 133°28'43.8"E
⑧34°57'53.2"N 133°28'21.5"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑨⑩Ni-Min
 • 4
⑨⑩Ni-Min

พิกัด:
⑨34°59'08.3"N 133°27'27.3"E
⑩34°59'01.5"N 133°28'07.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

TOUSYOU พื้นที่อื่นๆ

①GREENable HIRUZEN(มีการ์ด)
(Maniwa City)
 • DSC_2358_トリミング
①GREENable HIRUZEN(มีการ์ด)
(Maniwa City)

พิกัด:
35°17'29.0"N 133°38'11.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

②Bellpeal Nature Park
(Mimasaka City)
 • カラーマンホール_ベルピール自然公園
②Bellpeal Nature Park
(Mimasaka City)

พิกัด:
35°08'55.6"N 134°24'12.8"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

③Yunogo hot springs
 • 17
③Yunogo hot springs

พิกัด:
34°59'46.1"N 134°08'25.2"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

④Musashi's own work "Hyotan-namazu Brim"
 • 18
④Musashi's own work "Hyotan-namazu Brim"

พิกัด:
35°05'51.7"N 134°19'33.3"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑤Kagamino Town
(มีการ์ด)
 • 【鏡野町】デザインマンホール蓋_トリミング
⑤Kagamino Town
(มีการ์ด)

พิกัด:
35°05'31.3"N 133°55'58.5"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑥Gongo(มีการ์ด) (Tsuyama City)
 • ごんごマンホール写真(マンホールカード図案)_トリミング
⑥Gongo(มีการ์ด) (Tsuyama City)

พิกัด:
35°03'37.9"N 134°00'11.2"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑦Horseshoe crab(มีการ์ด)
(Kasaoka City)
 • マンホール(カラー蓋)
⑦Horseshoe crab(มีการ์ด)
(Kasaoka City)

พิกัด:
34°30'18.6"N 133°30'17.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑧Hayashima Town
(มีการ์ด)
 • 写真_トリミング
⑧Hayashima Town
(มีการ์ด)

พิกัด:
34°36'02.9"N 133°49'41.9"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑨Lemon & Olive(มีการ์ด)
(Setouchi City)
 • LEMON_トリミング
⑨Lemon & Olive(มีการ์ด)
(Setouchi City)

พิกัด:
34°39'55.1"N 134°05'34.1"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑩Bizen Sword(มีการ์ด)
(Setouchi City)
 • TOUSYOU._トリミングjpg
⑩Bizen Sword(มีการ์ด)
(Setouchi City)

พิกัด:
34°43'17.2"N 134°06'26.1"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑪Kappi(มีการ์ด)
(Kumenan Town)
 • カラーマンホール蓋デザイン
⑪Kappi(มีการ์ด)
(Kumenan Town)

พิกัด:
34°54'44.0"N 133°56'49.2"E
จุดแวะพักริมทาง “คุเมะนัน” (ติดตั้งให้ชมบริเวณใกล้กับมุมให้บริการข้อมูล)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑫Sentaro(มีการ์ด)
(Kibichuo Town)
 • 【制作書④】マンホール蓋1(トリミング)
⑫Sentaro(มีการ์ด)
(Kibichuo Town)

พิกัด:
34°50'01.3"N 133°45'35.4"E

⑬Yakko(มีการ์ด)
(Yakage Town)
 • 矢掛町
⑬Yakko(มีการ์ด)
(Yakage Town)

พิกัด:
34°37'24.9"N 133°35'20.9"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑭Umebachimon(มีการ์ด)
(Yakage Town)
 • 矢掛町2
⑭Umebachimon(มีการ์ด)
(Yakage Town)

พิกัด:
34°37'27.2"N 133°35'30.3"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑮Yakappi
(Yakage Town)
 • 10
⑮Yakappi
(Yakage Town)

พิกัด:
34°37'39.0"N 133°35'13.0"E
(ติดตั้งให้ชมที่ล็อบบี้ ชั้น1)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑯Yakappi
(Yakage Town)
 • 11
⑯Yakappi
(Yakage Town)

พิกัด:
34°37'38.0"N 133°35'17.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑰Yakappi
(Yakage Town)
 • 12
⑰Yakappi
(Yakage Town)

พิกัด:
34°37'26.0"N 133°35'20.0"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑱Denchu-kun
 (Ibara City)
 • 6
⑱Denchu-kun
 (Ibara City)

พิกัด:
34°35'58.9"N 133°28'19.0"E
(ติดตั้งให้ชมที่ทางเข้าอาคาร)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑲Komori-uta-no Sato
 (Ibara City)
 • 8
⑲Komori-uta-no Sato
 (Ibara City)

พิกัด:
34°35'45.2"N 133°29'13.0"E
(ติดตั้งให้ชมที่ทางเข้าศูนย์บำบัดน้ำเสีย)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

⑳Komori-uta-no Sato
 (Ibara City)
 • 7
⑳Komori-uta-no Sato
 (Ibara City)

พิกัด:
34°35'50.3"N 133°28'01.2"E
(บริเวณโดยรอบมีลวดลายเดียวกัน 11แผ่น)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

㉑Bitchu Matsuyama Castle and the Cat Lord Sanjuro
(Takahashi City)
 • 名称未設定のデザイン
㉑Bitchu Matsuyama Castle and the Cat Lord Sanjuro
(Takahashi City)

พิกัด:
34°47'59.7"N 133°37'05.3"E

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.
Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.

We use cookies on this website to enhance your user experience and to measure the audience of our website. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.