เนื้อหาพิเศษ

มาตรการรับมือการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 • taisaku_th

Facilities Implementing Infectious Disease Control Measures

 • 9
 • 12
 • 11
 • 3
 • 4
 • 9
 • 12
 • 11
 • 3
 • 4

Infectious disease control measures implemented by each facility are displayed in pictograms (icons).
*Because museums and other facilities that have exhibits cannot open windows to ventilate, they may use mechanical ventilation.
*Outdoor facilities may not display pictograms indicating ventilation.

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

Facility initiatives

Okayama Korakuen Garden
 • 1200
Okayama Korakuen Garden

Here are some examples of approaches to infectious disease control measures implemented by sightseeing facilities in Okayama to offer a safe environment for visitors.

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)

Hotel Granvia Okayama
 • 800
Hotel Granvia Okayama

Here are some examples of approaches to infectious disease control measures implemented by accommodations in Okayama to offer a safe environment for guests.

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)

อัตราความแออัดของผู้ใช้บริการสถานที่

(สถานที่ติดตั้งกล้อง AI)

 • 混雑状況イメージ

สถานที่ติดตั้งกล้อง AI จะสามารถตรวจสอบ “ระยะทางเฉลี่ยต่อคน” “อัตราความแออัดของผู้ใช้บริการ” และ “ช่วงเวลาคาดคะเนว่าจะมีผู้ใช้บริการแออัด” ได้
【สถานที่ติดตั้งกล้อง AI】
・จุดแวะพักริมทาง คาซาโอกะเบย์ฟาร์ม
・จุดแวะพักริมทาง คาเซะโนะอิเอะ
・จุดแวะพักริมทาง โอคุสึออนเซ็น
・พิพิธภัณฑ์รถไฟทสึยามะ
・ชิโมะยุบาระออนเซ็น อาคารฮิมาวาริ
・ยูโทเปีย โอกนเซ็น

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทย)

Momotaro is also practicing social distancing!

 

Momotaro (Peach Boy) and his friends explain infectious disease control measures to prevent the spread of COVID-19.
The measures include the dog, monkey, and a pheasant practicing social distancing,
washing hands before eating Kibi dumplings, and wearing a face shield to prevent droplet/air infection when fighting ogres.

 

 


JNTO Coronavirus (COVID-19) advisory information»

Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.
Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.

We use cookies on this website to enhance your user experience and to measure the audience of our website. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.