สภาตอบรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจังหวัดโอคายาม่า

ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในจังหวัดโอคายาม่า (สำนักเลขาธิการ: กองการท่องเที่ยว กรมอุตสาหกรรมและแรงงาน จังหวัดโอคายาม่า) ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวกการรับประทานอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์

การขนส่ง

นายหน้าท่องเที่ยว

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

บริษัทผู้ผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม

การบริหาร