ข้อมูลความปลอดภัยเมื่อเดินทาง・ลิงค์

[ข้อมูลความปลอดภัยในการเดินทาง]

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ (สภาพอากาศ ฝนตกหนัก อุณหภูมิสูง ฯลฯ) แผ่นดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ 
■ เว็บท่าของโอคายาม่า
■ กรมอุตุนิยมวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
■ รถไฟ JR นิชินิฮง
■ สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่

โรงพยาบาล (รายชื่อสถาบันการแพทย์)
■ เมื่อคุณรู้สึกไม่สบาย

เว็บไซต์
■ JNTO Japan National Tourism Organiza
■ NHK WORLD-JAPAN

SNS
■ Japan Safe Travel Twitter

แอปพลิเคชัน 
■ Japan Official Travel App(ประกาศข้อมูลภัยพิบัติโดยการแจ้งเตือน อาทิ แจ้งด่วนเตือนแผ่นดินไหว ประกาศเตือนภัยพิเศษลักษณะอากาศ)
■ Safety Tips(แอปพลิเคชั่นส่งข้อมูลแบบแจ้งเตือน)

สายด่วนนักท่องเที่ยว JNTO Japan (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) *ภาษาที่รองรับ ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
050-3816-2787

ตำรวจ (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) *รองรับภาษาญี่ปุ่น
110

แผนกฉุกเฉิน/ดับเพลิง (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) *ภาษาญี่ปุ่นที่รองรับ
119

ข้อมูลการเดินทางที่ปลอดภัยของญี่ปุ่น
ข้อมูลการเดินทางที่ปลอดภัยของญี่ปุ่น

[ข้อมูลภาครัฐ]

[ข้อมูลจังหวัดใกล้เคียง]

[ข้อมูลท้องถิ่น]

[คนอื่น]