ข้อมูลความปลอดภัยเมื่อเดินทาง・ลิงค์

ข้อมูลความปลอดภัยเมื่อเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (สภาพอากาศ, ฝนตกหนัก, อุณหภูมิสูง ฯลฯ) แผ่นดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ

ระบบขนส่งมวลชน

โรงพยายาบาล(รายชื่อสถาบันการแพทย์)

เว็บไซต์

SNS(ส่งข้อมูลสำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ)

ใบสมัคร

JNTO Japan Visitor Hotline(บริการตลอด 24 ชม.)※ภาษาที่รองรับ ได้แก่ อังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่น

ตำรวจ(บริการตลอด 24 ชม.)*ภาษาที่รองรับคือภาษาญี่ปุ่น

หน่วยพยาบาลและหน่วยดับเพลิง(บริการตลอด 24 ชม.)*ภาษาที่รองรับคือภาษาญี่ปุ่น

JAPAN ข้อมูลการเดินทางที่ปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ

Wi-Fi

Tax-free

อื่นๆ

Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.
Copyright Okayama Prefectural Tourism Federation. All Right Reserved.

We use cookies on this website to enhance your user experience and to measure the audience of our website. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.