ดอกซากุระ

ดอกซากุระป่าคุโรอิวะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
ศาลเจ้าคายาเบะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
บิคัง ชูคุบะ ซากุระ
ธรรมชาติและฤดูกาล
สร้างสุกายะ
ชั้นเรียนและเวิร์กช็อป
โอจิกาทาเกะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
ดอกซากุระในโอโดโคโระ
ธรรมชาติและฤดูกาล
สวนสาธารณะทาเคเบโนโมริ
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
ดอกซากุระโซโดะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
ไกเซ็ นซากุ ระ [Gaisen Zakura]
ธรรมชาติและฤดูกาล
ไดโกะ ซากุระ
ธรรมชาติและฤดูกาล
ต้นซากุระคานากาว่า
ธรรมชาติและฤดูกาล
สวนกุหลาบอาร์เอสเค
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
สวนสาธารณะโยชิอิ ชิโรยามะ
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
สวนสาธารณะซาคาซึ
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
สวนสาธารณะสึรุกาทายามะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
สวนสาธารณะเอนซึจิ
ธรรมชาติและฤดูกาล
ต้นซากุระริมแม่น้ำซาโตมิ
ธรรมชาติและฤดูกาล
สวนสาธารณะมิยามะ
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
สวนสัตว์อิเคดะ
ชั้นเรียนและเวิร์กช็อป
ดอกซากุระที่อุโมงค์คุเสะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
สวนโอคายาม่าโคราคุเอน [Okayama Korakuen Garden]
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
ซันคิว ปาร์ค
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
อิบาระ สึสึมิ
ธรรมชาติและฤดูกาล