ภาพเคลื่อนไหว

1. สำรวจ Okayama ดินแดนแห่งแสงตะวัน

2.The Four Seasons of Okayama Korakuen Garden and Okayama Castle

3. A Journey Through Time and Space in Okayama

4.The flow of Time in Setouchi

5.แนะนำหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวด้วยภาพเคลื่อนไหว