ฤดูใบไม้ร่วง

สวนโอคายาม่าโคราคุเอน [Okayama Korakuen Garden]
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
หุบเขาโอคุสึเค [Okutsukei Valley]
ธรรมชาติและฤดูกาล
โกเค [Gokei Valley]
ธรรมชาติและฤดูกาล
ช่องเขาอูกัน
ธรรมชาติและฤดูกาล
วัดครอบครัว
ประวัติศาสตร์
วัดเกิด
ประวัติศาสตร์
สวนสาธารณะมิยามะ
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
วนอุทยานเขตการปกครองโอคายามะ
สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น
วัดโซเก็นจิ
ประวัติศาสตร์
วัดโฮฟุคุจิ
ประวัติศาสตร์
วัดคิยามาเดระ
ประวัติศาสตร์
วัดฟูมอนจิ
ประวัติศาสตร์
kimendai Observation Rest Area
ธรรมชาติและฤดูกาล
น้ำตกคัมบะ
ธรรมชาติและฤดูกาล
หุบเขาเทนจิน
ธรรมชาติและฤดูกาล