จังหวัดโอคายาม่า
โอคายาม่า / บิเซ็น
ธรรมชาติและฤดูกาล

ถนนริ มแม่ น้ำ อาซาฮี ที่ เรี ยงรายไปด้ วยต้ นซากุ ระ [Asahi RiverSakura Road]

Japan, 703-8257 ฝั่งตะวันออกของอาซาฮิคาวะ เขตนากะ เมืองโอคายามะ จังหวัดโอคายาม่า

นี่คือจุดชมดอกซากุระยอดนิยมในเมือง โดยที่ดอกซากุระจะบานเป็นระยะทางประมาณ 1 กม. บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอาซาฮี ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายามะ ``โอคายามะ ซากุระ คาร์นิวัล'' จัดขึ้นในช่วงฤดูดอกซากุระบาน ในตอนกลางคืน แนวต้นซากุระจะประดับไฟ ทำให้คุณเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของดอกซากุระในเวลากลางคืน ฤดูดอกซากุระบาน: ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

HPทางการ https://www.okayama-japan.jp/spot/795
สถานีใกล้ที่สุด
  • ประมาณ 30 นาทีจากทางด่วนซันโย โอคายามะ IC ที่จอดรถ: ไม่มี ขึ้นรถบัสโอคาเดนทาคายะจากสถานี JR โอคายามะ ประมาณ 10 นาที ลงที่ป้าย "เคนโชมาเอะ" แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที
ภาษาที่รองรับ 日本語

หน้าเว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติบางส่วน