News
2024.04.11
ข้อมูลช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกซากุระ (อัพเดทเป็นครั้งคราว)
2024.04.01
[ส่วนลดสูงสุด 5,000 เยน!! ] แคมเปญส่วนลดรถเช่าจังหวัดโอคายาม่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น!!2024.4.6~2025.2.28
2024.03.29
เว็บไซต์การท่องเที่ยวหลายภาษาอย่างเป็นทางการของจังหวัดโอคายาม่าได้รับการต่ออายุแล้ว!